Про організацію навчання з 25 січня по 06 лютого 2022 року

  • 25.01.2022

Відповідно до Законів України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», з урахуванням рекомендацій КНП ЦПМСД Вишгородської міської ради від 19 січня 2022 року, на виконання рішень комісії ТЕБ і НС Вишгородської територіальної громади, протокол №1 від 24 січня 2022р., та Педагогічної ради Вишгородського ліцею «Сузір’я» Вишгородської міської ради, протокол №6 від 24 січня 2022 року, з метою запобігання поширенню гострих респіраторних хвороб грипу, ГРВІ, COVID-19 у закладі освіти та створення безпечного освітнього простору,

НАКАЗУЮ:

1.    З 25 січня по 06 лютого 2022 року включно перевести 5-11ті класи на самоізоляцію та навчання з використанням технологій дистанційного навчання.
2.    Класним керівникам 5-11х класів:
2.1.    донести даний наказ до відома батьків;
2.2.    організувати навчальний процес із використанням дистанційних технологій;
2.3.    нести персональну відповідальність за дані щодо кількості учнів, які хворі на грип та ГРВІ.
3.    Заступнику директора з АГР Александровій Світлані Григорівні: провести посилену дезінфекцію приміщень закладу освіти.
4.    Обмежити проведення масових заходів у закладі та допуск сторонніх осіб до закладу освіти.
5.    Усім працівникам закладу та учасникам освітнього процесу строго дотримуватися протиепідемічних заходів.
6.    Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор ліцею                                                       Олеся ГОРГОТА

З наказом ознайомлені:

С. Александрова

Класні керівники

Правила внутрішнього розпорядку для учнів

  • 11.12.2021

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Радою трудового колективу
Протокол №1 від 01.12.2021р.
______________О.В. Борисенко

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ УЧНІВ
ВИШГОРОДСЬКОГО ЛІЦЕЮ «СУЗІР’Я»
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього розпорядку для учнів Вишгородського ліцею «Сузір’я» Вишгородської міської ради (далі – Правила) визначають основні права, обов’язки та норми поведінки учнів  Вишгородського ліцею «Сузір’я» Вишгородської міської ради.
1.2. Правила розроблено на підставі Міжнародної Конвенції з прав дитини, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших законодавчих актів; положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом школи.
1.3. Метою створення даних Правил є:
- формування ділової та робочої атмосфери під час навчально-виховного процесу;
- виховання в учнів дисциплінованості та громадянської самосвідомості;
- формування розуміння морально-етичних норм поведінки у суспільстві;
- розбудова безпечного освітнього середовища та виконання санітарно- гігієнічних вимог;
- виховання відчуття корпоративної приналежності, поваги до традицій школи.
1.4. Правила є обов’язковим нормативним документом школи, для ознайомлення учнів та батьків при вступі до школи.

ІІ. Права та обов’язки учнів

2.1. Учні мають право на:
- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, спецкурсів, факультативів, позакласних занять;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;
- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
- участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
2.2. Учні школи зобов’язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
- підвищувати свій загальний культурний рівень;
- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;
- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів, педагогічних та інших працівників;
- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
- брати участь у різних видах трудової діяльності;
- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
- дотримуватися вимог Статуту Вишгородського ліцею «Сузір’я» Вишгородської міської ради;
- дотримуватися правил особистої гігієни.

ІІІ. Правила поведінки учнів у школі

3.1. Загальні правила поведінки учнів Вишгородського ліцею «Сузір’я» Вишгородської міської ради.
3.1.1. Приходити до школи не раніше , ніж за 15 хвилин  до початку занять за розкладом і не пізніше, ніж 5хвилин до початку занять за розкладом.
3.1.2. Неухильно дотримуватися норм техніки безпеки, правил безпечної поведінки.
3.1.3. Неухильно дотримуватися правил етикету. Ввічливо поводитися з оточуючими, вітатися з працівниками школи, батьками та гостями школи. Спілкування зі старшими, однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим. Учень не повинен допускати принизливі й образливі вислови, вживати ненормативну лексику та ін.
3.1.4. Учням категорично заборонено приносити до школи речі, що не використовуються у навчально-виховному процесі.
3.1.5. Учні, разом із вчителями, чергують у приміщеннях школи для нагляду за порядком у коридорах, попередження нещасних випадків.
3.1.6. Пропуски учнем навчальних занять з поважної причини підтверджуються необхідними документами (до двох днів – медична довідка або записка від батьків, більше двох днів – ВИКЛЮЧНО медична довідка). Категорично заборонено самовільно пропускати навчальні заняття.
3.1.7. При відсутності учня в школі більше 10-ти навчальних днів без поважних причин/заяви від батьків чи медичної довідки адміністрація школи повідомляє ювенальну службу, службу у справах дітей та сім`ї.
3.1.8. Учням категорично заборонено без дозволу адміністрації, класного керівника виходити за межі території школи під час навчально-виховного процесу. Учням не дозволяється самовільно залишати школу до закінчення навчальних занять, це розглядається як порушення дисципліни.
3.1.9. У разі захворювання учень відвідує медпункт, за показниками отримує звільнення від занять, інформує про це батьків, класного керівника та чергового адміністратора і тільки потім залишає школу.
3.1.10. Учні зобов’язані дбайливо ставитися до роботи технічного персоналу школи, зберігати чистоту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, виконувати санітарно-гігієнічні правила.
3.1.11. У разі навмисного пошкодження майна навчального закладу батьки учня зобов’язані відшкодувати матеріальні збитки в установленому порядку.
3.1.12. Після закінчення занять та позаурочних заходів учні не мають права знаходитись у приміщенні навчального закладу без нагляду педагогічних працівників.
3.1.13. Суворо забороняється вживання алкогольних і енергетичних напоїв, тютюнопаління, куріння електронних цигарок (IQOS, вейпи, Pod-системи та інші), вживання наркотичних речовин в школі, на території а також поза її межами.
3.1.14. У разі порушення дисципліни учнем класний керівник інформує його батьків. Неодноразове порушення учнем дисципліни тягне за собою виклик до школи батьків, розмова на Раді профілактики, впровадження проти батьків відповідних дій, встановлених законодавством.

3.2. Поведінка учнів на уроках.
3.2.1. Перед дзвоником учень займає своє місце в класі, готує необхідні для уроку речі. Неприпустимо очікування вчителя біля дверей, у коридорі.
3.2.2. Запізнення учнів на заняття фіксуються у щоденнику учня. Учні повинні регулярно заповнювати щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.
3.2.3. Під час уроку учні зустрічають стоячи вчителя, представників адміністрації школи, гостей, сідають лише після дозволу вчителя.
3.2.4. Заборонено неввічливо, насмішкувато звертатися до вчителя та учнів. Перебивати учителя під час уроку. Відмовлятися виконувати прохання чи інструкції вчителя, які безпосередньо пов’язані з навчальним процесом. Самовільно вставати з місця, ходити по класу, виходити з класної кімнати. Голосно розмовляти з іншими учнями.
3.2.5. За кожним учнем класу на заняттях закріплюється постійне робоче місце. Учень має право пересідати на інше місце тільки з дозволу вчителя.
3.2.6. Під час уроку учневі необхідно дотримуватися дисципліни й порядку, тримати своє робоче місце чистим, не залишати після себе сміття, папір на столах, підлозі.
3.2.7. За столом сидіти рівно, уважно слухати пояснення вчителя та відповіді учнів. Відповідати або ставити запитання, піднявши руку.
3.2.8. Під час уроку не можна вживати їжу та напої, жувальні гумки, тощо.
3.2.9. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків так і після їх закінчення.
3.2.10. Після закінчення уроку учні встають після слів учителя «Урок закінчено». Виходити з класу слід спокійно, тільки з дозволу вчителя.
3.2.11. На онлайн уроках учні мають поводити себе так само, як і на звичайних уроках, дотримуючись правил поведінки. Не допускається вживання нецензурних слів, надсилання картинок/аудіо/відео, що не стосуються уроку.
3.2.12. При підключенні до онлайн уроку учні мають одразу вмикати камери, щоб їх було видно. Не допускається вимикання камери під час уроку.

3.3. Поведінка учнів під час перерв.
3.3.1. У класі на перерві залишаються тільки чергові ( за вказівкою класного керівника), які провітрюють кімнату, готують кабінет до уроку.
3.3.2. У приміщенні школи необхідно дотримуватися порядку та правил техніки безпеки. Не підніматися без необхідності на інші поверхи, не виходити зі школи. Учням забороняється бігати сходами, штовхати одне одного, створювати конфліктні ситуації, використовувати непристойні вирази та жести. Заборонено при русі вживати їжу, напої, користуватись гаджетами.
3.3.3. Особливо уважними потрібно бути під час руху сходами. При пересуванні триматися правого боку.
3.3.4. Учні повинні дбати про чистоту в школі, сміття викидати лише у призначених для цього місцях.
3.3.5. При зверненні чергового вчителя/учня учень повинен назвати своє прізвище та клас.
3.3.6. Вживання їжі учнями дозволяється у їдальні та закріпленому за класом кабінеті в присутності  або з дозволу класного керівника.
3.3.7. Забороняється на території школи гучно вмикати музику, відео з будь-яких пристроїв.
3.3.8. На перерві необхідно слідкувати за часом та підійти до класу, де проходитиме урок, за 2-3 хвилини до дзвоника.

3.4. Поведінка учнів у їдальні.
3.4.1 Для колективного відвідування їдальні учні шикуються за вчителем і йдуть до їдальні з дотриманням всіх правил техніки безпеки.
3.4.2 При колективному відвідуванні їдальні учню заборонено заходити до їдальні без супроводу відповідального вчителя.
3.4.3. До їдальні необхідно заходити спокійно, не штовхаючись та не галасуючи.
3.4.4. Перед вживанням їжі необхідно, дотримуючись черги, вимити руки.
3.4.5. Дотримуючись правил гарного тону, необхідно привітатись із працівниками їдальні (якщо вони знаходяться поруч), а також варто побажати оточуючим «смачного».
3.4.6. Їсти необхідно не поспішаючи та не розмовляючи. Категорично заборонено гратися їжею, розкидати її по столу та їдальні, штовхатися за столом.
3.4.7. Після закінчення прийому їжі необхідно обережно встати з-за столу, щоб не потурбувати інших учнів, віднести брудний посуд, вийти за межі їдальні та спокійно чекати в холі на інших учнів та вчителя.
3.4.8. При самостійному відвідуванні їдальні учень заходить до неї із врахуванням техніки безпеки, миє руки, вітається із працівниками їдальні.
3.4.9. Знаходячись у черзі, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та гарного тону. За можливості пропускати молодших за віком та вчителів.
3.4.10. Відвідування їдальні  учнями школи під час уроку суворо заборонено.

IV. Використання мобільних телефонів учнями

4.1. Використання мобільних телефонів та планшетів на уроках можливе лише для освітньої мети та з дозволу вчителя. В інших випадках мобільний телефон під час навчально-виховного процесу повинен бути вимкнений або знаходитись на беззвучному режимі, захований у портфелі або поставлений у спеціально обладнаному для цього місці. Перед початком шкільних заходів (шикування, виховні години, святкові, спортивні та інші заходи), учні зобов’язані вимкнути телефон і покласти його в портфель, ранець і т.п.
4.2. Відповідальність за збереження мобільного телефону покладається повністю на його власника. Адміністрація і вчителі школи не несуть відповідальності за збереження телефонів, що належать учням, крім випадків передачі їх на зберігання співробітникам школи. Всі без винятку випадки крадіжки майна розглядаються тільки за заявою батьків/опікунів власника телефону в місцевому відділенні поліції.
4.3. Учні повинні повідомити своїм батькам, родичам, керівникам позашкільних установ, в яких вони займаються, час перерв (змін) між заняттями, заходами, для здійснення ними дзвінків саме під час перерв (змін) між уроками та іншими заняттями.
4.4. Під час перерви слід дотримуватися культури використання засобів мобільного зв’язку: не говорити голосно; не включати голосно музику; під час розмови дотримуватися правил спілкування.
4.5. Учням заборонено встановлювати під час уроків мобільний телефон в наведені нижче режими:
•    аудіо відтворення (прослуховування музики, мови (режим «плеєр»), в тому числі через навушники);
•    фото і відео відтворення (для ігор, перегляду зображень, текстів, малюнків, відеозаписів, фотографій);
•    звукозапис (режим «диктофон»).
4.6. Заборонено за допомогою телефону показувати оточуючим відео і фото, де пропагується насильство, жорстокість.
4.7. Недопустимо завдавати шкоди іміджу загальноосвітнього навчального закладу, а саме: робити зйомку в стінах школи навмисно влаштованих сцен насильства, вандалізму, в тому числі з метою подальшого показу оточуючим.
4.8. Учні мають право використовувати мобільні телефони (дзвонити і відправляти – повідомлення) тільки для швидкого зв’язку:
•    зі своїми батьками, родичами, керівниками позашкільних установ, в яких вони займаються, і виключно у випадках крайньої необхідності;
•    зі спеціальними та екстреними службами (пожежна служба - 101, поліція - 102, швидка медична допомога - 103, служба екстреної допомоги - 112 і т. п.).
4.9.Учні мають право використовувати мобільний інтернет за вказівкою чи з дозволу вчителя під час уроку для збагачення та покращення засвоюваного навчального матеріалу.
4.10. Під час спілкування у шкільних вайбер групах, соціальних мережах дотримуватись толерантної поведінки по відношенню до однолітків та вчителів.

V.  Ставлення до шкільного майна та власного шкільного приладдя

5.1. Збереження шкільного майна.
5.1.1. Всі учні зобов’язані берегти шкільне майно, обережно поводитись зі своїми речами та речами товаришів.
5.1.2. Забороняється псувати парти, дошку, бруднити стіни, двері, вікна в класах і коридорах.
5.1.3. Учні повинні оберігати зелені насадження на шкільному подвір’ї та навколо нього.
5.1.4. При пошкодженні шкільного майна батьки учня зобов’язані відшкодувати матеріальні збитки.
5.1.5. Підручники учнів мають бути охайно обгорнуті. У них не можна загинати сторінки, робити підкреслення, виривати сторінки та ін. Псування, втрата шкільного підручника відшкодовується згідно з нормативними документами.

5.2. Ставлення до власного шкільного приладдя.
5.2.1. Зошити учні ведуть чисто, охайно, у відповідності з вимогами орфографічного режиму, підписи мають відповідати встановленим зразкам.
5.2.2. Кожен учень 2-11-го класів має щоденник, в якому охайно ведуться відповідні записи.
5.2.3. Спортивний одяг варто тримати окремо від зошитів та підручників, щоб уникнути їх псування.
5.2.4. Питну воду необхідно тримати в окремому відділі портфелю, щоб вона не протекла на зошити та підручники.

VI. Зовнішній вигляд учнів

6.1. Демократичний підхід до зовнішнього вигляду учня передбачає відсутність форми єдиного зразка, що дозволяє учневі реалізувати свою індивідуальність і неповторність.
6.2. З метою збереження здоров’я учнів, підтримки дисципліни, виховання в учнів естетичного смаку, ознайомлення їх із поняттям ділового стилю в одязі схвалюється введення єдиних загальношкільних вимог до вбрання та вигляду учня.
6.3. Приходити до школи необхідно в чистому, охайному одязі ділового стилю або наближеному до нього, відповідному взутті.
6.4. Окрім шкільних костюмів, класичних брюк та спідниць, дозволяється приходити до школи в джинсах чорного або темно-синього кольору.
6.5. У весняно-зимовий період учні повинні мати при собі змінне взуття.
6.6. Відвідування навчальних занять, бібліотеки, їдальні, спортивних залів, актової зали школи у верхньому одязі не дозволяється, окрім випадків низького температурного режиму.
6.7. У зовнішньому вигляді забороняється використовувати елементи, які заважають учням і відволікають їхню увагу від навчального процесу:
- декольтовані, прозорі, вкорочені блузки, «топіки»;
- дуже короткі спідниці;
- одяг для літнього відпочинку;
- яскраві, великі за розмірами прикраси, довгі сережки.
6.8. Забороняється сидіти під час  уроків  в капюшонах, головних уборах (кепки, капелюхи, тощо).
6.9. Забороняється використовувати різкі парфумерні аромати та яскравий макіяж.
6.10. На уроки фізичної культури всі учні (в тому числі і учні зі «спецгрупою») приходять у спортивній формі, спортивному взутті відповідно до сезону. Для переодягання у спортивному залі функціонують роздягальні. Учні початкової школи перевдягаються в своєму класі.

VII. Поведінка поза школою

7.1. Поведінка поза школою, яка має відношення до діяльності і репутації школи, має бути шанобливою.
7.2. Заборонено публікувати в соціальних мережах фото і відеоматеріали, які не сприяють позитивній репутації школи.
7.3. Заборонено розміщувати в мережі Інтернет фото/відеоматеріалів інших учнів, вчителів та інформацію про них без їхньої попередньої згоди.

VIII. Відповідальність за порушення Правил

У разі порушення Правил передбачається відповідальність учнів у вигляді таких стягнень:
- усне зауваження;
- запис зауваження в щоденниках;
- винесення догани, включно із занесенням її в особову справу учня;
- запрошення учня на бесіду до адміністрації школи та/або соціального педагога;
- при декількох зауваженнях класний керівник або адміністрація школи може викликати батьків учня до школи для проведення бесіди;
- при систематичному порушенні Правил виклик учня з батьками на засідання Ради профілактики школи;
- направлення клопотання до ювенальної поліції про притягнення батьків до відповідальності згідно чинного законодавства;
- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

IX. Заохочення учнів

За досягнення у навчанні та/або суспільній діяльності учні можуть бути відзначені:
- грамотами та дипломами різних рівнів,
- похвальним листом,
- розміщенням фото на дошці пошани школи,
- іншими способами, не забороненими Законодавством України.

X. Прикінцеві положення

10.1. Дані Правила вступають в дію з моменту їх затвердження.
10.2. Відповідальність за доведення інформації до учнів школи та їхніх батьків (осіб що їх заміняють), дотримання пунктів Правил покладається на адміністрацію школи й класних керівників.
10.3. Якщо будь-який учасник навчально-виховного процесу помічає порушення Правил, він повинен повідомити про це класного керівника та/або адміністрацію школи.
10.4. Про випадки порушення Правил батьки мають бути повідомлені класним керівником.
10.5. Дані Правила є обов’язковими для виконання всіма учнями школи.

З правилами ознайомлений (а) _______________________________

Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу

  • 16.09.2021

НАКАЗ
30 серпня 2021 р.                                                           

№ 92-З                                                                                                                 

Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню
гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом 2019-nCoV
у закладі освіти


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 19.01.2021 №34910/0/1-21 щодо особливостей організації навчання у закладах освіти в 2021/2022 навчальному році, згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2021 №1/10-3101, з урахуванням можливих загроз, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у закладі освіти,

НАКАЗУЮ:

1.     Строго дотримуватися протиепідемічних заходів.
2.     Обмежити вхід до закладу освіти особам, які не беруть участь в освітньому процесі, в тому числі батькам учнів.
3.     Класним керівникам 1-11-х класів:
·        нагадувати дітям правила особистої гігієни (користування одноразовими сухими та вологими серветками, необхідність частого миття рук з милом тощо) та правила профілактики вірусних захворювань, зокрема, коронавірусу 2019-nCoV.
4.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                                         О.Б. Горгота

Г Р А Ф І К проведення батьківських зборів першокласників (2021-2022 н. р.)

  • 08.06.2021

Клас

Дата

Час

Приміщення

1-А

14.06.2021 р.

18.00

Актова зала

1-Б

15.06.2021 р.

17.00

Актова зала

1-В

15.06.2021 р.

19.00

Актова зала

1-Г

10.06.2021 р.

18.00

Актова зала

1-Д

16.06.2021 р.

18.00

Актова зала

1-Е

17.06.2021 р.

18.00

Актова зала

1-Ж

11.06.2021 р.

18.00

Актова зала

Список дітей, зарахованих до 1-Ж класу (НУШ) на 2021-2022 н. р. (оновлений)

  • 07.06.2021


Класний керівник – Чекаленко Христина Олексіївна

Списки дітей,

зарахованих до 1-Ж класу (НУШ) на 2021-2022 н. р.

Класний керівник – Чекаленко Христина Олексіївна

№ з/п

                          П.І.П. дитини

 

 

1.      

Авраменко Катерина Олексіївна

 

 

2.      

Антонюк Владислава Ігорівна

 

 

3.      

Бєлєнікіна Дарина Володимирівна

 

 

4.      

Борисенко Поліна Олександрівна

 

 

5.      

Британ Діана Іванівна

 

 

6.      

Будник Іван Миколайович

 

 

7.      

Гладков Артем Олексійович

 

 

8.      

Григорович Данило Кирилович

 

 

9.      

Грошев Георгій Володимирович

 

 

10.  

Жданова Поліна Дмитрівна

 

 

11.  

Ізварзіна Ангеліна Максимівна

 

 

12.  

Ільєнко Лев Олексійович

 

 

13.  

Іспалатов Артем Михайлович

 

 

14.  

Кайда Єва Віталіївна

 

 

15.  

Кияниця Таїсія Ігорівна

 

 

16.  

Кравчук Софія Віталіївна

 

 

17.  

Кремінський Максим Романович

 

 

18.  

Кривенко Олександр Іванович

 

 

19.  

Обєдніков Богдан Романович

 

 

20.  

Садіков Амір Русланович

 

 

21.  

Сакун Аліса Юріївна

 

 

22.  

Середа Дмитро Вадимович

 

 

23.  

Слободянюк Владислава Олександрівна

 

 

24.  

Тимченко Іван Юрійович

 

 


Список дітей, зарахованих до 1-Е класу (НУШ) на 2021-2022 н. р. (оновлений)

  • 07.06.2021

Списки дітей,

зарахованих до 1-Е класу (НУШ) на 2021-2022 н. р.

Класний керівник – Іванова Ольга Олександрівна

№ з/п

                          П.І.П. дитини

 

 

1.      

Андрющина Ніна Олександрівна

 

 

2.      

Баланюк Максим Ернестович

 

 

3.      

Буряков Давід Сергійович

 

 

4.      

Васильєва Кіра Євгеніївна

 

 

5.      

Ворфоломєєва Анна Русланівна

 

 

6.      

Гегельська  Єва Едуардівна

 

 

7.      

Закусіло Олеся Русланівна

 

 

8.      

Кореняк Артем Сергійович

 

 

9.      

Корнієнко Семен Костянтинович

 

 

10.  

Костомигіна Кароліна Максимівна

 

 

11.  

Кучер Максим Андрійович

 

 

12.  

Лєбєдєв Данііл Олександрович

 

 

13.  

Метлик Марк Владиславович

 

 

14.  

Павленко Ігор Павлович

 

 

15.  

Пожалова Альбіна Святославівна

 

 

16.  

Приз-Чорна Поліна Ігорівна

 

 

17.  

Середа Вадим Сергійович

 

 

18.  

Слушний Іван Олександрович

 

 

19.  

Срібний Євген Олегович

 

 

20.  

Тамбулатова Надія Дмитрівна

 

 

21.  

Терсіна Кароліна Русланівна

 

 

22.  

Хміль Анатолій Юрійович

 

 

23.  

Хоменко Роман Тарасович

 

 

24.  

Цибань Владислав Антонович

 

 

25.  

Чудак Анна Анатоліївна

 

 

26.  

Шупік Катерина Валеріївна

 

 

27.  

Яровий Михайло В’ячеславович

 

 

28.  

Яцюк Ярослав Олександрович

 

 

29.  

Соломонова Аніта Дмитрівна

 

 

30.  

Чорна  Кіра Вікторівна

 

 

31.  

Свєтушкін Артем  Антонович

 

 

32.  

Буряк  Ксенія  Андріївна

 

 

33.  

Нагорна  Вікторія  Віталіївна

 

 Список дітей, зарахованих до 1-Д класу (ОТ «Росток») на 2021-2022 н. р. (оновлений)

  • 07.06.2021


Списки дітей,

зарахованих до 1-Д класу (ОТ «Росток») на 2021-2022 н. р.

Класний керівник – Некряч Оксана Миколаївна

№ з/п

                          П.І.П. дитини

 

 

1.      

Бахмач Дмитро Антонович

 

 

2.      

Білоус Поліна Анатоліївна

 

 

3.      

Вашека Назар Олександрович

 

 

4.      

Войтенко Дмитро Андрійович

 

 

5.      

Глущенко Андрій Андрійович

 

 

6.      

 

 

 

7.      

Длогуш Софія Іванівна

 

 

8.      

Захарченко Владислав Олексійович

 

 

9.      

Іванюк Анастасія Пилипівна

 

 

10.  

Кидисюк Дар’я Олегівна

 

 

11.  

Курилко Всеволод Володимирович

 

 

12.  

Кустарьов Арсеній Юрійович

 

 

13.  

Мельник Крістіан Романович

 

 

14.  

Мельник Олександра Іванівна

 

 

15.  

Мельникова Карина Павлівна

 

 

16.  

Менг Савелій Георгійович

 

 

17.  

Нагайчук Злата Артемівна

 

 

18.  

Павленко Мурат-Алі Ідрісович

 

 

19.  

Павленко Ясмін-Батул Ідрісівна

 

 

20.  

Пацай Софія Сергіївна

 

 

21.  

Пащенко Іван Вікторович

 

 

22.  

Полторак Кирило Владиславович

 

 

23.  

Садихов Ібрагім Русланович

 

 

24.  

Сівка Денис Михайлович

 

 

25.  

Слободчик Злата Романівна

 

 

26.  

Трошина Вероніка Миколаївна

 

 

27.  

Худик Степан Степанович

 

 

28.  

Шевченко Марія Микитівна

 

 


Список дітей, зарахованих до 1-Г класу (ОТ «Росток») на 2021-2022 н. р. (оновлений)

  • 07.06.2021


Списки дітей,

зарахованих до 1-Г класу (ОТ «Росток») на 2021-2022 н. р.

Класний керівник – Михайленко Таїсія Олександрівна

№ з/п

                          П.І.П. дитини

 

 

1.      

Боровичк Златослава Романівна

 

 

2.      

Брагарник Уляна Дмитрівна

 

 

3.      

Волинкіна Варвара Володимирівна

 

 

4.      

Гелюта Анастасія Костянтинівна

 

 

5.      

Гоменюк Костянтин Михайлович

 

 

6.      

Губар Аріна Анатоліївна

 

 

7.      

Денисенко Анна Денисівна

 

 

8.      

Дмитрієнко Ілля Андрійович

 

 

9.      

Завгородня Богдана О.

 

 

10.  

Зіняк Ярина Андріївна

 

 

11.  

Іванова Вероніка Вадимівна

 

 

12.  

Кислий Кирило Сергійович

 

 

13.  

Король Ростислав Ігорович

 

 

14.  

Костенко Михайло Костянтинович

 

 

15.  

Кот Ігор Андрійович

 

 

16.  

Мариніч Марія Ігорівна

 

 

17.  

Машков Гліб Андрійович

 

 

18.  

Нєфєдьєв Кирило Олександрович

 

 

19.  

Островська Ольга Володимирівна

 

 

20.  

Передерій Євдокія Віталіївна

 

 

21.  

Петрук Микола Юрійович

 

 

22.  

Сахарова Анстасія Федорівна

 

 

23.  

Сидоренко Іван Ярославович

 

 

24.  

Смирнов Дмитро Романович

 

 

25.  

Хом’як Дмитро Вікторович

 

 

26.  

Чекаленко Максим Сергійович

 

 

27.  

Шевченко Олексій Михайлович

 

 

28.  

Шигімагін Данило Володимирович

 

 

Список дітей, зарахованих до 1-В класу (ОТ «Росток») на 2021-2022 н. р.(оновлений)

  • 07.06.2021

Списки дітей,

зарахованих до 1-В класу (ОТ «Росток») на 2021-2022 н. р.

Класний керівник – Походощук Тетяна Миколаївна

№ з/п

                          П.І.П. дитини

 

 

1.      

Аббасов Антон Рауфович

 

 

2.      

Ващук Іван Андрійович

 

 

3.      

Гонтаренко Гнат Олександрович

 

 

4.      

Гордієнко Анна Миколаївна

 

 

5.      

Єгорова Єлизавета Юріївна

 

 

6.      

Золотарьова  Єва Антонівна

 

 

7.      

Кириченко Надія Олександрівна

 

 

8.      

Кислий Платон Олексійович

 

 

9.      

Кім Олександра Володимирівна

 

 

10.  

Ковальчук-Ільїна Віра Віталіївна

 

 

11.  

Кравченко Кіра Богданівна

 

 

12.  

Мандзюк Кароліна Тарасівна

 

 

13.  

Марисик Матвій Русланович

 

 

14.  

Матата Моніка Віталіївна

 

 

15.  

Матковський Владислав Романович

 

 

16.  

Мороз Олексій Андрійович

 

 

17.  

Новоселов Юрій Данилович

 

 

18.  

Панченко Марія Володимирівна

 

 

19.  

Пацай Іванна Віталіївна

 

 

20.  

Пироженко Олексій Володимирович

 

 

21.  

Пілат Даніїл Олександрович

 

 

22.  

Пічіян Єгор Сергійович

 

 

23.  

Терехова Христина Дмитрівна

 

 

24.  

Ухань Марія Юріївна

 

 

25.  

Федорко Микола  Олексійович

 

 

26.  

Чуж Вікторія Сергіївна

 

 

27.  

Швидченко Михайло Ярославович

 

 

28.  

Ящук Аліса Олександрівна

 

 

29.  

Гордієнко Анна Ігорівна

 

 Список дітей, зарахованих до 1-Б класу (НУШ) на 2021-2022 н. р. (оновлений)

  • 07.06.2021

Списки дітей,

зарахованих до 1-Б класу (НУШ) на 2021-2022 н. р.

Класний керівник – Лінська Тамара Іванівна

№ з/п

                          П.І.П. дитини

 

 

1.      

Бай Мілана Андріївна

 

 

2.      

Барсукова Варвара Аркадіївна

 

 

3.      

Башкінцев Дамір Дмитрович

 

 

4.      

Білецька Олександра Павлівна

 

 

5.      

Гапоненко Маргарита Русланівна

 

 

6.      

Гончаренко Кіра Олександрівна

 

 

7.      

Гончаров Кирило Андрійович

 

 

8.      

Жарков Марк Денисович

 

 

9.      

Зеленський Артем Максимович

 

 

10.  

Івасів Тимофій Андрійович

 

 

11.  

Кастравець Ксенія Семенівна

 

 

12.  

Клімова Евеліна Ігорівна

 

 

13.  

Куртенко Поліна Володимирівна

 

 

14.  

Кухарев Юрій Євгенійович

 

 

15.  

Марченко Нікіта Віталійович

 

 

16.  

Машкевич Віра Олександрівна

 

 

17.  

Неровна Христина Олександрівна

 

 

18.  

П’ятибратов Леонард Дмитрович

 

 

19.  

Рева Артем Олексійович

 

 

20.  

Рябенко Владислав Андрійович

 

 

21.  

Світельський Ілля Романович

 

 

22.  

Сиплива Софія Дмитрівна

 

 

23.  

Старик Олександр Володимирович

 

 

24.  

Тітова Аріна Антонівна

 

 

25.  

Туряниця Андрій Андрійович

 

 

26.  

Шевцова Діана Володимирівна

 

 

27.  

Школьний Андрій Олегович

 

 

28.  

Штура Марко Денисович

 

 

29.  

Кобзар Анна мВолодимирівна

 

 

30.  

Булуттеківн Ельмір Хікметович

 

 

31.  

Козловський- Ремажевський Кіріл Андрійович

 

 

32.  

Шалай Кіріл –Деніз Ресульович

 

 

33.  

Коврига Микита Олександрович