Про продовження призупинення навчання, обмежувальні заходи та дистанційне навчання

 • 14.05.2020

Карантин продовжується до 22 травня 2020 року включно.

Завершення навчання відбувається в умовах дистанційного навчання.

Про продовження призупинення навчання, обмежувальні заходи та дистанційне навчання

 • 04.05.2020

Призупинення навчання продовжується до 11.05.2020р. включно.

Про продовження призупинення навчання, обмежувальні заходи та дистанційне навчання

 • 07.04.2020

Внести зміни до наказу від 11.03.2020р. №34-З: п.1. викласти у редакції «призупинити навчання з 12 березня по 24 квітня 2020 року включно».

Дотримуватися заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів та відвідування закладу освіти її здобувачами.

Проводити інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.

Проводити у закладі освіти профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Відтермінувати проведення атестації працівників закладу освіти та проведення засідань відповідних атестаційних комісій.

Режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року №1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за №1623/29752.

Виконання освітніх програм закладу освіти шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання працівниками закладу освіти іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо).

Усім педагогічним працівникам:

забезпечити виконання освітніх програм, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання працівниками закладу освіти  іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо);

використовувати такі технології дистанційного навчання, як: кейс-технологію – засновану на використанні наборів (кейсів) текстових, аудіо- візуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів та їх розсиланні для самостійного вивчення та організацією регулярних консультацій з викладачами (тьюторами) традиційним або дистанційним способом; ТВ-технологію – базується на використанні систем телебачення для доставки навчально-методичних матеріалів та організації регулярних консультацій з викладачами (тьюторами); Інтернет-мережеву технологію – базується на використанні мереж Інтернет та телекомунікацій для забезпечення навчально-методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії між суб`єктами навчання; змішану технологію;

здійснити вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, з метою впровадженням авторських методик із використанням технологій дистанційного навчання;

при здійсненні обміну навчальними матеріалами застосовувати будь-які пристрої та інструменти, зокрема мобільний телефон, за допомогою якого організувати спільноту в соціальних мережах, мобільних додатках;

надсилати матеріали електронною поштою, розміщувати на сторінці закладу у мережі FaceBook, зокрема відео-уроки або гіперпосилання на них;

розклад занять та робочий час в дистанційному режимі максимально наблизити до розкладів навчальних занять;

завершення заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів у друкованому вигляді, відтермінувати до нормалізації епідеміологічної ситуації;

під час освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання здійснювати зазначення тем та оцінювання результатів навчання здобувачів освіти відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі, фіксуючи його у зручний для кожного вчителя спосіб, а у подальшому занести його до відповідних сторінок класного журналу;

якщо технічні можливості не дозволяють провести оцінювання навчальних досягнень учнів дистанційно, відтермінувати його проведення до завершення епідеміологічної ситуації;

звітувати щодо виконання навчального плану з використанням технологій дистанційного навчання щотижня, надсилаючи звіти на електронну адресу школи vshsuzirya@ukr.net; звітувати щодо використання технологій дистанційного навчання за першої вимоги керівника та/або адміністрації закладу освіти;

навчальні досягнення кожної дитини можуть бути доступними лише для її батьків або законних представників;

при виконанні учнем самостійної роботи:

забезпечити відповідний рівень допомоги та підтримки самостійної роботи учнів;

сформувати перелік завдань учням;

визначити, які завдання доцільно виконувати індивідуально, а які в малих групах (до складу малих груп, як правило, входять 3-5 учнів);

врахувати, що на рівень завдань не повинен впливати загальний рівень володіння учнями інформаційними технологіями;

не пропонувати завдань, виконання яких потребує дуже багато часу, або використання спеціального програмного забезпечення та інформаційних ресурсів, яких немає у наявності, або якими учень ще не володіє.

особливу увагу приділити створенню прозорої оцінки результатів навчання учнів. Беручи до уваги, що самостійна робота може виконуватися і групою учнів, тому доцільно сформувати прозору стратегію оцінювання внеску кожного учня у виконання завдання, або прийняти рішення про виставлення однієї і тієї ж оцінки всім учням групи.

Запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників закладу освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року №359.

Заступникам директора з навчально-виховної роботи ФедоряченкоЛ.Б., Садовніковій Н.Г., Гетьман О.А.:

довести даний наказ до відома педагогічних працівників та взяти під особистий контроль виконання педагогічними працівниками питань з впровадження організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання;

робочі години вчителів обліковувати (рахувати) відповідно до навчального навантаження вчителя та розкладу навчальних занять у закладі освіти;

призупинити проведення особистого прийому громадян;

забезпечити проведення робочих нарад, надання інформації працівникам, здобувачам освіти, батькам  за допомогою доступних засобів зв’язку та телекомунікацій;

здійснити аналіз індивідуальних планів самоосвіти педагогів.

Заступнику директора з виховної роботи Пироженко Н.П. забезпечити проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.

Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Александровій С.Г. забезпечити:

проведення у закладі освіти профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19;

проведення комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму у закладі освіти;

для забезпечення життєдіяльності закладу освіти перевести у режим чергування технічний персонал школи.

Про тимчасове призупинення освітнього процесу

 • 12.03.2020

НАКАЗ

 

11.03.2020 р.                   № 34-З                                                                                                                  

 

 

Про обмежувальні заходи у

зв’язку з загрозою епідемії

короновірусної інфекції у закладі освіти

 

На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року, розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації від 11 березня 2020 року №139 «Про обмежувальні заходи у зв’язку з загрозою епідемії короновірусної інфекції у Вишгородському районі», наказу відділу освіти Вишгородської районної державної адміністрації від 11.03.2020р. №123-З та з метою попередження нової короновірусної інфекції COVID-19,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Призупинити навчання з 12 березня по 03 квітня 2020 року включно.

2.     На період тимчасового призупинення навчального процесу відмінити проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів.

3.     Класним керівникам:

3.1.        довести дану інформацію до відома учнів та батьків;

3.2.        провести у класах інструктаж щодо заходів безпеки та невідвідування місць великого скупчення.

4.     Забезпечити виконання навчальних планів та програм шляхом відпрацювання за рахунок ущільнення навчального матеріалу.

5.     Вчителям-предметникам внести зміни до календарних планів для виконання робочих навчальних планів та навчальних програм з усіх предметів у повному обсязі.

6.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                         О.Б. Горгота

Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу

 • 10.03.2020

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИШГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВИШГОРОДСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА «СУЗІР’Я                                                                                                                     

07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова 15; телефони 52-486

код за ЄДРПОУ 13737082

 

НАКАЗ

 

10.03.2020 р.     № 32-З                                                                                                                  

 

Про заходи щодо запобігання

занесенню і поширенню

гострої респіраторної хвороби,

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV

у закладі освіти

 

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2020р.,

листів департаменту освіти Київської обласної державної адміністрації від 26.02.2020р. №12-01-18/735,

від 27.02.2020р. №12-01-18/741, від 28.02.2020р. №12-01-18/767,

затверджених заходів із запобігання поширенню епідемії,

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV,

 

НАКАЗУЮ:

1.                         Обмежити вхід до закладу освіти особам, які не беруть участь в освітньому процесі, в тому числі батькам учнів.

2.                          Заборонити здобувачам освіти виходити на вулицю протягом дня, до кінця навчальних занять.

3.                          Класним керівникам 1-11-х класів:

·                          нагадувати дітям правила особистої гігієни (користування одноразовими сухими та вологими серветками, необхідність частого миття рук з милом тощо);

·                          провести просвітницьку роботу серед учасників освітнього процесу з питань профілактики вірусних захворювань, зокрема, коронавірусу 2019-nCoV.

4.                         Тимчасово обмежити проведення масових, спортивних заходів та екскурсійних поїздок здобувачів освіти.

5.                         Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор школи                                                                         О.Б. Горгота

 


Розпочато гаряче харчування

 • 28.01.2020

УВАГА! З 27.01.2020 року розпочато гаряче харчування.

Доводимо до відома батьків, що відповідно до Комплексної програми розвитку освітньої галузі Вишгородського району на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 08.12.2017 №357-24-УІІ, одноразовим безкоштовним гарячим харчуванням забезпечуються: учні 1-4 класів; учні 5-11 класів пільгових категорій (а саме:діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, учні 5- 11 класів, батьки яких є учасниками бойових дій, або брали участь в антитерористичній операції чи призвані на військову службу по мобілізації, діти з інвалідністю, діти з багатодітних сімей, що відвідують ЗЗСО).

Дякуємо за терпіння та розуміння!

Підготовка нового формату шкільного харчування

 • 15.01.2020

Шановні батьки!
З кінця минулого року триває активний процес реформування системи шкільного харчування у закладах загальної середньої освіти Вишгородського району. Фактично ми плануємо відновити традиційну систему шкільного харчування, яка була зруйнована 10 років тому.
Оновлена система має на меті покращити якість харчування дітей та передбачає відмову від фірм-посередників із надання послуг з гарячого харчування, включення до штату шкіл кухарів, які готуватимуть страви на місці, контроль адміністрації школи та батьків над якістю продуктів харчування, процесом приготування їжі та станом харчоблоків, а також запровадження буфетної форми харчування.
Станом на сьогодні відділом освіти Вишгородської РДА вже проведені відповідні відкриті тендерні процедури на закупівлю нового кухонного приладдя, посуду, всіх груп товарів, що необхідні для повноцінного харчування учнів.
Зараз відбувається процес укладання договорів з постачальниками та працевлаштування працівників їдалень, завозитиметься технологічне обладнання, посуд, кухонний інвентар, продукти харчування, налагоджуватиметься робота відповідно до норм законодавства.
Безумовно, повноцінний перехід на оновлену систему організації шкільного харчування організаційно є достатньо складним та тривалим процесом, який відділом освіти Вишгородської РДА спільно із адміністраціями шкіл максимально пришвидшують, але в деяких випадках є ймовірність затримки організації гарячого харчування на певний проміжок часу (1-2 тижні).
За вказаних обставин завчасно приносимо вибачення за можливі затримки початку повноцінного харчування, просимо з розумінням поставитися до цього та за можливості забезпечити вашу дитину сухим ланчем під час збору до школи.
Зі свого боку відділ освіти Вишгородської РДА та адміністрація школи оперативно інформуватиме вас про процес запуску нового формату харчування та початок роботи шкільних буфетів.
Дякуємо за розуміння!
З повагою відділ освіти Вишгородської РДА

Пам'ятка "Безпечні зимові канікули"

 • 02.01.2020
Дотримуйся:
 • правил дорожнього руху; 
  правил електробезпеки; 
  правил протипожежної безпеки; 
  правил поведінки на воді; 
  правил поведінки з вибухонебезпечними предметами.
 • Категорично забороняється :
  контактувати з незнайомими людьми; 
  перебувати на об’єктах незавершеного будівництва;
  відвідувати водоймища без нагляду дорослих; 
  розпалювати вогнища у лісі; 

Шановні батьки! 

Будьте самі прикладом для дітей в будь-яких ситуаціях,
особливо тих, які пов’язані зі збереженням здоров’я та життя Вашої дитини!

Пам’ятка 

«Безпечні зимові канікули»

Дорогі діти!

Незабаром  зимові канікули — пора відпочинку, свят та розваг. Але для того, щоб канікули були веселими й корисними, необхідно 

памятати про безпечну поведінку!

Правила поведінки на водоймах,  вкритих кригою:

 • Не можна з’їжджати на лижах із крутого берега на кригу: у разі різкого навантаження він може провалитися.
 • Категорично забороняється дітям грати на тонкій кризі.
 • Небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини й розриви льоду.
 • На льоду  краще  мати при  собі  знаряддя  безпеки  (лижі,  мотузку, палицю).
 • Обходь місця, вкриті товстим шаром снігу: під снігом лід завжди тонший; тонкий лід і там, де розливаються джерела, де швидка течія або струмок впадає в річку.
 • Переходь річку тільки у встановлених місцях, товщина льоду має бути не менше за 15-20 см.
 • Катайся на ковзанах лише в перевірених та обладнаних для цього місцях.
 • Якщо лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини, негайно повертайся на берег. Не біжи, відходь повільно, не відриваючи ніг від льоду.

Обережно: бурульки!

 • Нестійкі погодні умови — відлига вдень і заморозки вночі — сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд (особливо старих будинків із похилим дахом) та великих деревах.
 • Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев. Спершу впевнись у відсутності загрози падіння льодових наростів.
 • Якщо це можливо, тримайся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху.
 • У жодному разі не заходь за спеціальні огорожі поблизу будинків або дерев.

Правила поведінки під час ожеледиці

 • Ходи не поспішаючи, ноги злегка розслаб у колінах, ступай на всю підошву. Руки мають бути вільні. Пам’ятай, що поспіх збільшує небезпеку під час ожеледиці, тому виходь із будинку заздалегідь.
 • У разі порушення рівноваги швидко присядь — це найбільш реальний шанс утриматися на ногах.
 • Падай   із мінімальною шкодою для свого здоров’я. Відразу присядь, щоб знизити висоту. У момент падіння зберись, напруж м’язи, а доторкнувшись до землі, обов’язково перекотися — удар, спрямований на тебе, зменшиться.
 • Не тримай руки в кишенях: це збільшує можливість не тільки падіння, а й важких травм, особливо переломів.
 • Обходь люки: як правило, вони покриті льодом. Крім того, люки можуть бути погано закріплені, що збільшує ризик  травмування.
 • Ідучи тротуаром, не проходь близько до проїжджої частини дороги. Це небезпечно,  адже є ризик підковзнутися і впасти під колеса автомобіля, що проїжджає.
 • Не перебігай проїжджу частину дороги під час снігопаду та ожеледиці. Пам’ятай, що через ожеледицю значно збільшаться відстань гальмівного шляху.
 • Якщо ти впадеш і через деякий час відчуєш біль у голові й суглобах, нудоту — терміново звернися до лікаря.

Правила пожежної безпеки під час святкування Нового року:

Щоб   свято  не  затьмарилось   пожежею,   необхідно  дотримуватись  таких правил:

 • Ялинка має стояти на стійкій основі.
 • При виявленні несправності святкової ілюмінації (блимання лампочок, іскріння) слід одразу її вимкнути.
 • Не можна прикрашати ялинку целулоїдними іграшками.
 • Дітям забороняється купувати та використовувати піротехнічні засоби: феєрверки, петарди, ракети!
 • Пам’ятай! Щороку збільшується кількість людей, які отримали травми через недотримання правил користування піротехнікою.

Правила протипожежної безпеки

 • Не грайся із сірниками та запальничками.
 • Не запалюй свічки та бенгальські вогні без нагляду.
 • Не залишай іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігрівачів.
 • Не суши речі над газовою плитою.
 • Не пали багать у сараях, підвалах, на горищах.
 • Не вмикай багато електроприладів одночасно: електромережа може згоріти.
 • Обов’язково вимикай електроприлади, коли виходиш із дому. Не тягни за дріт руками, обережно вийми штепсель із розетки.
 • На дачі або в селі не відкривай грубку: від маленької вуглинки, що випаде з неї, може статися пожежа.


Обережно – грип !

 • Не спілкуйтесь із хворими  людьми, дотримуйтесь правил гігієни.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ :

Щодня читати.

Будьте добрими, чемними, вихованими, допомагайте рідним.

Здоров’я всім! Щасливого відпочинку!

З Новим  2020 роком та Різдвом Христовим ! ! !

РОЗМАЛЮЙ ЇДАЛЬНЮ

 • 12.09.2019

Оголошуємо конкурс на кращі дитячі малюнки для їдальні. 

Роботи подаються у вигляді кольорових ескізів на форматі А4.
Заявки приймаємо з 11.09 по 22.10.

Члени жюрі виберуть 24.10 найкращі роботи.
А переможці зможуть на осінніх канікулах втілити свої ідеї розмалювавши стіни їдальні.


Режим роботи ВСШ "Сузір я"

 • 28.08.2019

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:

В. о. директора Вишгородської

спеціалізованої школи «Сузір’я»

 _____________Л. Б. Федоряченко

 

РЕЖИМ РОБОТИ ВСШ «Сузір’я»

02 вересня 2019 р.

1 урок - 08.00 - 08.35;

2 урок – 08.45 – 09.20;

Харчування 1-ші класи

3 урок – 09.30 – 10.05;

Харчування 2-гі класи

4 урок – 10.15 – 10.50;

Харчування 5-11-ті класи

5 урок -11.00 – 11.35;

6 (1) урок – 11.45 – 12.20;

Харчування 3-4-ті класи

7 (2) урок – 12.30 – 13.05;

8 (3) урок – 13.15 – 13.50;

9 (4) урок – 14.00 – 14.35;

10 (5) урок – 14.45 – 15.20;

11 (6) урок – 15.25 – 16.00;

12 (7) урок – 16.05 – 16.40.

 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:

В. о. директора Вишгородської

спеціалізованої школи «Сузір’я»

 _____________Л. Б. Федоряченко

 

РЕЖИМ РОБОТИ

ВСШ «Сузір’я» у 2019-2020 н. р.

1 урок - 08.00 - 08.45;

2 урок – 08.55 – 09.40;

Харчування 1-ші класи

3 урок – 09.50 – 10.25;

Харчування 2-гі класи

4 урок – 10.35 – 11.20;

Харчування 5-11-ті класи

5 урок -11.30 – 12.15;

6 (1) урок – 12.25 –13.10;

Харчування 3-4-ті класи

7 (2) урок – 13.20 – 14.05;

8 (3) урок – 14.15 – 15.00;

9 (4) урок – 15.10 – 15.55;

10 (5) урок – 16.00 – 16.45;

11 (6) урок – 16.50 – 17.35;

12 (7) урок – 17.40 – 18.20.