Інформація про харчування

Харчування учнів школи організовано відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 2014 року  № 76-VIII, “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28 грудня 2014 року № 79-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941.

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.

Державою гарантується забезпечення харчування учнів 1-4 класів та дітей, пільгових категорій, тому організація харчування дітей у навчальних закладах належить до пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

У нашій школі організовано гаряче харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій на суму 28 грн. 00 коп.

Асортимент продуктів харчування постачається згідно постанови КМУ № 15/91 1992 р. щодо харчування учнів 1-4 класів.

Приготування страв здійснюється у відповідності до «Збірника рецептур страв для харчування школярів».

Загальне керівництво і контроль за організацією харчування здійснює керівник та адміністрація школи.

Для гарантування  безпечного  харчування  дітей у нашій школі введено систему НАССР. Крім того, принципи НАССР дають впевненість і гарантію, як керівництву так і споживачам, в дотриманні санітарних та гігієнічних норм  при організації харчування в садках і школах, їдальні відносяться до підприємств громадського харчування, тому згідно законодавчим  вимогам, система управління безпечністю (Принципи НАССР) на цих підприємствах повинна  впроваджуватись обов`язково.

Група НАССР була створена  з метою здійснення координації діяльності школи в місті забезпечення функціонування та підтримки в робочому стані системи НАССР, що відповідає вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» /ЗУ ВР 771/97/ та Наказу Мінагрополітики «Про затвердження Вимог щодо розробки, провадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» /№ 590 – 01.10.2012/.

ГРУПА НАССР
КЕРІВНИК – Горгота Олеся Богданівна, директор школи
Член групи – Садовнікова Наталія Григорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, відповідальна за організацію системи харчування
Член групи – Александрова Світлана Григорівна, заступник директора з адміністративно-господарської роботи
Член групи – Соколова Світлана Григорівна, кухар
Член групи – Галай Олена Михайлівна, бухгалтер