Списки претендентів до 10 класу Ліцею

  • 15.06.2022

Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Положення про ліцей”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021р. №1062, “Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018р. за №564/32016, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019р. №621 “По внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року №762”, листа Міністерства освіти і науки від 22.07.2019р. №1/9-471 “Щодо окремих питань переведення учнів закладу середньої освіти до наступного класу”, Статуту Вишгородського ліцею “Сузір’я” Вишгородської міської ради, затвердженого 25.11.2021р. за №14/6, Положення про порядок вступу до 10 класу Вишгородського ліцею "Сузір’я" Вишгородської міської ради, схваленого Педагогічною радою Ліцею від 05.05.2022р. протокол №10, затвердженого наказом директора Ліцею від 05.05.2022р. №48-З,

публікуємо список претендентів до 10 класу Ліцею, затверджений Педагогічною радою Ліцею від 15.06.2022р, протокол №13: