Рекомендації МОН щодо організації дистанційного навчання

  • 16.01.2021

У зв’язку з набранням чинності 16 жовтня 2020 року Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 08 вересня 2020 року №1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за №941/35224, МОН надає рекомендації закладам загальної середньої освіти щодо організації освітнього процесу під час дистанційного навчання.

1.    Заклад освіти у рамках власної автономії має можливість обирати та схвалювати педагогічною радою електронні освітні платформи, онлайн сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання. У нашій школі використовуються такі електронні освітні платформи, онлайн сервіси та інструменти: «Моя школа», Zoom, Google Classroom, Skype, viber, електронна пошта. Планується використання єдиної освітньої онлайн платформи, яка задовольнить інтереси усіх учасників освітнього процесу.

2.    Педагогічні працівники самостійно обирають форми, методи і засоби дистанційного навчання, а також визначають доцільність проведення конкретного навчального заняття в синхронному (онлайн) або асинхронному (офлайн) режимі. Такі дії педагогічних працівників не потребують погодження/схвалення. У нашій школі складається розклад занять, наближений до розкладу занять у звичайному режимі, з зазначенням навчального заняття в синхронному або асинхронному режимі та використання конкретної електронної освітньої платформи, онлайн сервісу та інструмента.

3.    Кількість онлайн-уроків збільшилась, але за санітарними нормами 7 онлайн-уроків на день для дітей є неприпустимим, оскільки перевантажуються очі та хребет, діти мало рухаються. Тому деякі уроки організовуються асинхронно, тобто легкі теми даються на самостійне вивчення (переглянути короткий відеоролик, зробити самостійно вправу з підручника тощо).

4.    Класні керівники збирають інформацію, в якому режимі той чи інший учитель буде проводити навчальне заняття та інформувати вас. Проте ще не всі класні керівники мають таку можливість. Система розбудови онлайн розкладу занять поступово налагоджується.

5.    У свою чергу учителі, що проводять онлайн-заняття, просять вас посприяти тому, щоб учні під час такого уроку вмикали екран. Чимало є випадків, коли учень підключається до Zоом-конференції із вимкненим екраном та займається своїми справами. На поставлені учителем питання такий учень не відповідає, не виконує вправи, не знає домашнього завдання. Прикро, коли вчитель розпочинає онлайн-урок за розкладом, а в Zоом-конференції тільки один-два учні.

6.    Якщо ваша дитина має медичні протипоказання до занять із комп’ютерною технікою, просимо надати довідку. Класний керівник погодить із вами форми взаємодії учителів із учнем та засоби навчання.

7.    У нашому закладі освіти використовуються електронні розклад занять, класний журнал, щоденник – на платформі «Моя школа». У зв’язку з одночасним підключенням великої кількості учасників освітнього процесу система може «зависати». За нашим зверненням до розробників платформи система вдосконалюється. «Тестовий період» безкоштовної  роботи на платформі «Моя школа» - один рік. Протягом цього часу учасники освітнього процесу вносять свої зауваження та пропозиції.

8.    Оцінювання учнів у дистанційному навчанні наближене до оцінювання у звичайному режимі, з урахуванням доступу учня до дистанційних технологій та з дотриманням академічної доброчесності. Під час навчального заняття в синхронному режимі може робитися відмітка про відсутність учня.

9.    Адміністрація закладу освіти здійснює моніторинг і контроль якості дистанційного навчання.

10.    Свої зауваження та пропозиції щодо форми організації навчання з використанням дистанційних технологій ви можете надавати вашим класним керівникам та безпосередньо адміністрації школи. Ваша підтримка учнів та вчителів у цьому процесі є дуже важливою. Батьки є суб’єктами дистанційного навчання (разом із учнями та педагогічними працівниками) і надзвичайно важливе значення має ваше сприяння виконання дитиною освітньої програми та досягненню дитиною певних результатів навчання.

З повагою, адміністрація ВСШ «Сузір’я»